Spil met draai trap.

Met een spil en draai een strakke trap